Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

ul Krakowska 51 

45-018 OPOLE

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1505

tel. 77 44-28-500

fax 77 44-28-505

Telefon alarmowy tylko po godzinach urzędowania w sprawach nie cierpiących zwłoki:

512 082 606

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu - mgr Marzena Nanowska-Geisler

w sprawie skarg i wniosków przyjmuje we wtorek oraz w piątek w godzinach 10:00- 13:00

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - mgr inż. Bogusława Korczyńska-Rożek

Sekretariat, email: sekretariat@psseopole.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05