Program Edukacyjny   pt. „Trzymaj Formę!” 

 

CEL GŁÓWNY: Poprawa sposobu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
 2. Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
 3. Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej.
 4. Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

 

ADRESACI PROGRAMU:

 •  Uczniowie gimnazjów (I - III), szkół podstawowych (V - VI), ich rodzice i opiekunowie.

 

UCZESTNICY PROGRAMU:

 • dyrekcje szkół, nauczyciele, społeczność szkolna,
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
 • władze wojewódzkie i lokalne oraz inni wg możliwości i potrzeb środowiskowych.

 

MATERIAŁY I POMOCE PROGRAMOWE:

 • poradnik dla szkolnych koordynatorów programu, nauczycieli/pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania,
 • materiały dla młodzieży dotyczące zbilansowanej diety i znaczenia aktywności fizycznej,
 • ulotka/broszura dla rodziców,
 • plakat
 • internetowa interaktywna strona edukacyjna (treści programowe, gry, informacja o znakowaniu żywności na wirtualnych produktach)   www.trzymajforme.pl
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05