Program przedszkolnej edukacji antynikotynowej

„Czyste Powietrze Wokół Nas”

 

 

 

 

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów - „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Adresaci Programu:

 • Dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczające  do przedszkoli.
 • Rodzice i opiekunowie.

Realizatorzy i uczestnicy Programu:

 • Dyrekcja i pracownicy przedszkoli.
 • Władze wojewódzkie i lokalne oraz inni  wg potrzeb i możliwości.

Partnerzy Programu na poziomie krajowym:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa  Wolnego od Tytoniu

 

PROPONOWANE przeprowadzenie zajęć z dziećmi w przedszkolach, przy współudziale rodziców/opiekunów dzieci:

ZAJĘCIA I: WYCIECZKA

CEL: ukierunkowanie uwagi dzieci na źródła i rodzaje dymu, poprzez obserwację w środowisku

CZAS: 1 godzina

PLAN ZAJĘĆ:

 • Przygotowanie dzieci do spaceru – wycieczki
 • Spacer – wycieczka po okolicy; obserwacja dymów
 • Zapowiedź rozmowy o spostrzeżeniach ze spaceru
 • Przygotowanie planszy z rysunkami

 

ZAJĘCIA II: CO I DLACZEGO DYMI?

CEL : Zwiększenie wiedzy dziecka w zakresie:

 • zlokalizowania różnych źródeł dymów
 • określenia różnych rodzajów dymów
 • określenia przyczyn wydobywania się dymów

CZAS: 30 – 35 minut

PLAN ZAJĘĆ:

 • Rysunek dzieci
 • Podsumowanie na podstawie planszy i rysunków dzieci

 

ZAJĘCIA III: JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?

CEL: Zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego

CZAS: 30 - 35 minut

PLAN ZAJĘĆ;

 • Ćwiczenia oddechowe
 • Rozmowa z dziećmi
 • Zabawa w kwiatki
 • Zapoznanie dzieci z maskotką programu dinozaurem Dinkiem; nauka piosenki

 

ZAJĘCIA IV: CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?

CEL: zwiększenie wiedzy u dziecka na temat skutków palenia papierosów

CZAS: 30 - 35 minut

PLAN ZAJĘĆ:

 • Piosenka o Dinusiu – próba zaśpiewania
 • Historyjka o podróży Dinusia pociągiem (z ilustracją pantomimiczną dzieci)
 • Piosenka

 

ZAJĘCIA V: JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

CEL: Wzrost kompetencji dzieci w zakresie:

 • umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy

CZAS: 30 – 35 minut

PLAN ZAJĘĆ:

 • Odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia
 • Rozmowa
 • Rysowanie własnego znaczka NIE PAL PRZY MNIE

 

Metody:

 • umożliwiające wchodzenie w rolę
  •  zabawa w pociąg; zabawa  w kwiatki;
  • ćwiczenia respiracyjne (oddychanie w różnych, zdrowych miejscach);
  • nauka piosenki – piosenka o Dinku;
 • kształtujące umiejętności wyszukiwania informacji, analizowania i rozwiązywania problemów
  • wycieczka – rozpoznawanie źródeł dymu;
  • „burza mózgów” – ustalenie źródeł   i przyczyn dymu;
  • „narysuj i napisz” –źródła dymu;
 • kształtujące umiejętności właściwego rozumienia i interpretacji terminów i symboli
  • odszukiwanie tabliczek z zakazem palenia;
  •  projektowanie znaczków „NIE PAL PRZY MNIE”;
 • kształtujące umiejętności komunikowania się, współpracy i odpowiedzialności
  • praca w małych grupach.

 

4. Scenariusze zajęć dla rodziców

 

Cel: 1.  Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności  w profilaktyce antytytoniowej.

Cel.2.  Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.

Cel 3. Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05