Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, jak co roku włączył się w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, przypadającego w trzeci czwartek listopada. W związku z tym przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 17.11.2016 spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych im Gen. Stefana Roweckiego „Grota”, w Opolu, ul. Kościuszki 43.  Uczestnikom spotkania przedstawiono prezentację dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu, zaprezentowano urządzenie p.n. Smokerlyzer Model: BMC – 2000-monitor oddechowy CO oraz rozdano ulotki informacyjne dotyczące uzależnień (tytoń, alkohol, inne środki psychoaktywne), przeprowadzano również indywidualne pogadanki na w/w tematy. 


Autorką zdjęć jest Julia Jezierny, uczennica klasy 3TA w zawodzie fototechnik

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05