Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej (OPZ)

Kierownik sekcji - mgr Jolanta Ślepieńczuk
tel.: 77 44-28-509
oswiata@psseopole.pl

Działalność oświatowo - zdrowotna jest obecna w Państwowej Inspekcji Sanitarnej od początku jej istnienia.

W celu nadania stosownej rangi zagadnieniom dotyczącym zdrowego stylu życia oraz rozszerzając działalność profilaktyczną i promocję zdrowia, inicjowaną i realizowaną w całym kraju przez stacje sanitarno - epidemiologiczne, utworzony został w GIS Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, który rozpoczął działalność 1 stycznia 2003 roku (na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 sierpnia 2002 roku w sprawie nadania statutu Głównego Inspektoratu Sanitarnego).

Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej koordynuje w w/w zakresie działalność stacji sanitarno-epidemiologicznych prowadzoną w całym kraju. Działania te prowadzone są we współpracy z innymi resortami oraz sektorem prywatnym w celu realizacji długoletnich przedsięwzięć prozdrowotnych.

 

Główny Inspektor Sanitarny ma profil na Facebooku:
www.facebook.com/GlownyInspektorSanitarny

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05