Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (NZ)

Kierownik Sekcji - mgr inż. Edyta Kubikowska 


tel. 77 44-28-504
fax. 77 44-28-505

nadzor.zapobiegawczy@psseopole.pl

Dokumenty do pobrania
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05