W miesiącu październiku Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Opolu nasila działania w zakresie realizacji Programu przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży w powiecie opolskim, prowadzi akcję „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WŁAŚCIWIE SPAKOWANEGO TORNISTRA”. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi rodziców i nauczycieli na podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania wadom postawy u najmłodszych, poprzez właściwy dobór tornistrów i plecaków szkolnych, odpowiednie ich pakowanie i noszenie przez uczniów.

W ramach akcji, w wybranych szkołach podstawowych pracownicy  Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu opolskiego przeprowadzą ankiety oraz pomiary ciężaru tornistrów uczniów. Wyniki opracowań zostaną przekazane dyrektorom szkół w których były przeprowadzone pomiary.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05