Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku (HŻ)

Kierownik Oddziału - mgr Piotr Mendak 

tel.: 77 44-28-501

zywienie@psseopole.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05