• zgoda na przewóz zwłok
  • decyzja opiniująca pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej, niezbędne do jego rejestracji
  • decyzja opiniująca pomieszczenia gabinetu lekarskiego celem jego wpisu do rejestru w Okręgowej Izbie Lekarskiej
  • opinia sanitarna o programie dostosowawczym zakładu opieki zdrowotnej
  • opinia sanitarna o pomieszczeniach hurtowni farmaceutycznej, niezbędna do uzyskania zezwolenia na jej prowadzenie
  • postanowienie opiniujące obiekt hotelowy niezbędne do ubiegania się o przyznanie kategoryzacji
  • opinia sanitarna o pomieszczeniach domu pomocy społecznej 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05