Oddział Higieny Komunalnej (HK)

Kierownik Oddziału - mgr inż. Bogusława Korczyńska-Rożek

 tel. 77 44-28-511
 
komunalna@psseopole.pl
 
Główne Kierunki Działania Inspekcji Sanitarnej w zakresie Higieny Komunalnej:

  • prowadzenie zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 stycznia 2005r. przy zastosowaniu wdrażanego systemu informatycznego do wspomagania Monitoringu Jakości Sanitarnej Wody.
  • nadzór nad stanem sanitarno-technicznym szpitali oraz nad przestrzeganiem prawidłowego postępowania z odpadami i bielizną szpitalną
  • nadzór sanitarny nad przestrzeganiem zasad higieny w obiektach komunalnych, usługowych, wczasowo-turystycznych, hotelach, domach pomocy społecznej i innych obiektach użyteczności publicznej
  • nadzór sanitarny nad środkami transportu publicznego oraz dworcami i stacjami PKP, PKS
  • nadzór sanitarny nad cmentarzami, zakładami pogrzebowymi, chowaniem zmarłych, ekshumacją oraz przewozem i sprowadzaniem zwłok zza granicy
  • załatwianie interwencji mieszkańców
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05