Oddział Epidemiologii (EP)

Kierownik Oddziału – mgr Anna Dzik 

tel. 77 44-28-502 lub 518
epidemiologia@psseopole.pl


Oddział prowadzi:
- nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych
- monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych na terenie podległych powiatów
- nadzór nad procesami sterylizacji, dezynfekcji i deratyzacji

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05