Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV“

 

W 2016 roku pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa opolskiego brali udział w projekcie "Zapobieganie zakażeniom HCV". Projekt zakładał edukację pracowników sektora medycznego i pozamedycznego (salony fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu) z zakresu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń krwiopochodnych (HCV, HBV, HIV). W ramach projektu zorganizowano 8 szkoleń (4 dla sektora medycznego i 4 dla sektora pozamedycznego). Szkolenia odbyły się na terenie powiatów: opolskiego, nyskiego i kędzierzyńsko - kozielskiego. Przeszkolono łącznie 310 osób (137 pracowników sektora medycznego i 173 sektora pozamedycznego). 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na poniższych stronach:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05