Z wielka radością chcemy poinformować, że nasza pracownica Justyna Koczuła-pracownik Oddziału Promocji Zdrowia naszej Stacji, w wolnym czasie instruktor rekreacji ruchowej ze specjalności fitness nowoczesne formy gimnastyki, została 12 kwietnia 2017r. Instruktorem Fitness Roku w plebiscycie NTO. Pasja połączona z pracą….Gratulujemy!!!!

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05