Informacje nt zapalenia opon mózgowo rdzeniowych

W związku z pytaniami dot. sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowo rdzeniowych,  szczególnie w szkołach i przedszkolach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu przypomina o konieczności przestrzegania następujących zasad:

 • zachowanie higieny rąk dzieci i personelu po wyjściu z ubikacji, przed spożywaniem posiłków, poprzez stosowanie środków myjąco-dezynfekujących,
 • sprawowanie nadzoru nad myciem rąk dzieci  przez personel,
 • stosowania wyłącznie ręczników jednorazowego użytku,
 • dbałości o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach,
 • przypominanie dzieciom o konieczności przestrzegania higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust chusteczką, mycie rąk), nie picie z jednej butelki, nie dawania „gryza” itp.
 • przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia roztworem środków dezynfekujących poprzez naniesienie na powierzchnie lub zanurzenie – roztwór należy sporządzić zgodnie z zaleceniem producenta zachowując odpowiednie dozowanie i czas,
 • wycofanie z użytku pluszowych zabawek, które należy wyprać a pozostałe zabawki umyć,
 • podawanie dzieciom posiłków wyłącznie po obróbce termicznej,
 • odkażanie rąk przez personel kuchenny przed przygotowaniem, wydawaniem posiłków oraz po wyjściu z toalety. Przy zmywaniu naczyń usunąć resztki pokarmowe, spłukać i poddać procesowi mycia w zmywarce z funkcją wyparzania,
 • odpady pokonsumpcyjne usuwać do zamykanych pojemników i systematycznie  przekazywać do utylizacji,
 • w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych tj.: podwyższonej temperaturya ciała, osłabienia, silnego ból głowy, bólu gardła, należy poinformować rodziców aby natychmiast udali się    z dzieckiem do lekarza,

 

Uwaga ! 

 • Zakażenia nie można uniknąć , ale można zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia poprzez skrupulatne i rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny.
 • Zakażenia są powszechne szczególnie w wieku dziecięcym, mają charakter sezonowy i występują najczęściej w miesiącach letnich i jesiennych.
 • Po  ustąpieniu objawów, w przypadkach bez powikłań, można powrócić do normalnej aktywności  życiowej – przedszkola, szkoły, pracy.
 • Nie stosuje się izolacji osób z otoczenia chorego. 
Dokumenty do pobrania
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05