Europejska Agencjia Chemikaliów ECHA

Podczas 17. posiedzenia Forum została przedstawiona prezentacja dotycząca małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W wyniku zaleceń projektu REACH-EN-FORCE-2 ECHA opracowała ulotkę dla MŚP. Ponadto ECHA zachęciła kraje członkowskie do nadsyłania informacji nt. MŚP, których firmy zyskały w wyniku wdrożenia systemu REACH. Ulotka pt: „Bezpieczeństwo chemikaliów a twoja firma" znajduje się w załącznikach do artykułu.

 

Strona dla MŚP: http://echa.europa.eu/pl/sme

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05