„Water, water everywhere, only if we share" *  – Światowy Dzień Wody 2013

 

Jak co roku 22 marca będziemy obchodzić Światowy Dzień Wody. Tegoroczna edycja ma na celu zachęcić do współpracy w zakresie gospodarki wodnej i podnieść rangę tego problemu na arenie międzynarodowej.

Główne cele Światowego Dnia Wody w 2013 r. to:

  1. korzyści i wyzwania w ramach współpracy w zakresie gospodarki wodnej
  2. podniesienie świadomości w zakresie gospodarki wodnej
  3. wzmocnienie wiedzy i rozwijanie zdolności do współpracy w zakresie gospodarki wodnej
  4. inicjowanie skutecznych i innowacyjnych działań na rzecz współpracy w zakresie gospodarki wodnej
  5. bezwzględne pierwszeństwo w 2013 r. i w latach następnych w rozwoju partnerstwa,  w prowadzeniu rozmów i we współpracy w zakresie gospodarki wodnej
  6. wzmocnienie międzynarodowej współpracy między instytucjami, użytkownikami, sektorem publicznym i ekonomicznym, aby osiągnąć porozumienie w ramach „Kierunków Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) dla okresu po 2015”. Ich celem jest określenie przyszłych potrzeb ludzkości w zakresie gospodarki wodnej  

 

* „Woda, woda wszędzie pod warunkiem, że się nią podzielimy”

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05