Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje:

 

W związku z licznymi próbami podszywania się firm prowadzących sprzedaż filtrów do uzdatniania wody w instalacjach wewnętrznych pod pracowników inspekcji sanitarnej, informujemy, iż działania te są nieprawne. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi stały monitoring nad jakością wody przeznaczonej do spożycia i polega on na poborze w wybranych, stałych punktach próbek wody i przekazywaniu ich do badania do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Opolu, która posiada akredytacje tych badań. O wynikach są informowani zarządcy wodociągów poprzez wydanie im oceny jakości wody, dokonanej w oparciu o Dyrektywę Rady Europy 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

We wszystkich wodociągach publicznych w mieście Opolu i powiecie opolskim woda nadaje się do spożycia przez ludzi. Informację o jej jakości w poprzednim kwartale zamieszczone są na naszej stronie www.pssepole.pl.

 

Pokazy wykonywane przez firmy sprzedające filtry do wody ukazują jedynie proces elektrolizy mający na celu wytrącanie jonów, stąd pojawia się w wodzie osad. Obecność mikroelementów w postaci jonów jest niezbędna dla zdrowia ludzi, a ich ilość zawiera się w dopuszczalnej granicy. Natomiast każde badanie wody wykonane poza akredytowanymi laboratoriami nie spełnia kryteriów i wynik takiego badania nie jest akceptowany.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05