Zgłoszenia Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych

Wzory formularzy stosowanych w nadzorze epidemiologicznym dostępne są również tutaj: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/druki/index.htm

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
Instytut żywności i żywienia
Monitoring Jakości Sanitarnej Wody
Instytut Medycyny Pracy
Ministerstwo Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu ul. Krakowska 51
45-018 Opole
tel.:77 44-28-500 fax: 77 44-28-505 email:sekretariat@psseopole.pl czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:05